Russisch-Orthodoxe Kerk Groningen

Mededelingen


Op donderdag 26 mei, dus op Hemelvaart volgens de westerse kalender, houden we een pelgrimage naar het voormalige klooster Yesse bij Haren. We verzamelen om 10:00u bij de kerk, van waaruit we naar het voormalige klooster fietsen. Na een bezichtiging aldaar vervolgen we de pelgrimage naar Kropswolde, waar een moleben ter ere van de Moeder Gods zal worden gehouden.


Op maandag 6 juni, oftewel tweede Pinksterdag op de westerse kalender, is de jaarlijkse pelgrimstocht naar Lagemeeden, ter ere van de H. Grootmartelares Marina. Eerst is er om 9:00u in de kerk een moleben, waarna we ons te fiets naar Den Horn zullen begeven. In de kerk van Den Horn zal er dan weer een moleben zijn, waarna we in processie naar Lagemeeden zullen trekken.


Op vrijdag 24 juni, waarop de H. Profeet en Voorloper des Heren Johannes herdacht wordt, zal er een vespers gevierd worden in de Martini-kerk te Groningen.

Powered by w3.css and WBCE CMS